Условия за ползване на сайта

Добре дошли на сайта ни за електронна търговия на едро!
Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на данните в Европейския съюз, бихме искали да Ви уведомим, че информацията, която ще съдържа Вашият профил, има за цел само и единствено да даде възможност за комуникация между Вас и Шейкър АДВ в случай на поръчка. Шейкър АДВ ООД декларира, че информация от потребителските акаунти не се използва и няма да бъде предоставяна на трети лица или оргнизации, освен в случай на поискване от правозащитните органи.

Моля, имайте предвид следните
Условия за ползване на сайта
https://shakeradv.com 

I. Общи условия 
I.1. Дружество Шейкър АДВ ООД е регистриран по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление ул. Рогошко шосе 6, Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 115691261.
I.2. Шейкър АДВ ООД гарантира, че има правата да внася и разпространява продуктите, които предлага на сайта https://shakeradv.com.
I.3. www.shakeradv.com е уебсайт за електронна търговия само и единствено на едро – за продажба на публикуваните в него стоки.
I.4. Продажбата и съответно покупката на единични бройки е възможна само в категория OUTLET.
I.5.Посочените в сайта цени са в български лева, не включват ДДС и брандиране.
I.6. Обявените цени не включват доставка, освен ако са на лице посочени по-долу условия. Цената на доставката се калкулира допълнително според възможната опаковка на заявените артикули.
I.7. Посочените в сайта цени се отнасят за поръчка над съответното минимално количество за представяните марки.
I.8. Тези минимални количества не се отнасят за артикулите в outlet секцията на сайта.
I.9. Мострите се заплащат. Цените на мострите се приспадат при последваща поръчка или стойността им се възтановява след връщане на мострите.
I.10. Регистрацията е задължителна за използване на системата за натрупване и отстъпки на сайта. 
I.11. Използването на информация и услуги от настоящия сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените в настоящото условия.
I.12. Шейкър АДВ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока или услуга.
I.13. Всяка поръчка, направена on-line от акаунт на клиент и потвърдена от Шейкър АДВ ООД се приема за такава и за нея се дължат съответните суми, посочени в поръчката.
I.14. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, или на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия следващ работен ден.
I.15. Поръчката става валидна само след нейното потвърждение от страна на обслужващия офис.
I.16. Шейкър АДВ се задължава да информира при първа възможност клиентите си за всяка промяна в стокови количества, неотразена от системата на сайта по независещи от продавача причини.
I.17. При директна доставка до адрес на клиента от склад в Централна Европа, Клиентът приема, че Шейкър АДВ ООД не дължи обезщетения за допуснати неточности в доставените артикули. 

 II. Права и задължения на страните

 II.1. Шейкър АДВ ООД се задължава:
II.1.1. Да гарантира, че предоставената от Kлиента информация няма да бъде използвана за друго, освен фактуриране, проследяване и доставка на поръчки на Kлиента.
II.1.2. Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срока, посочен в Условията на сайта.
II.1.3. Да достави в срока, указан в потвърждението за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока или услуга.
 II.1.4. Да гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта, при преопаковане за оптимизиране на транспортните разходи или при поръчка, несъобразена с опаковките на производителя.
II.1.5. Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги максимално вярна и актуална;  
II.1.6 Да не предоставя данни от клиентски профили, до които има достъп, на трети лица или организации, освен в случай на поискване от страна на правните органи в Република Българя.

II.2. Клиентът се задължава:
II.2.1. Да предостави информация за регистрация на юридическо или физическо лице, необходима за изготвяне на платежни документи.
II.2.2. Да заплати цената на Поръчката си според обявените в Сайта начини;
II.2.3. Да посочи коректна информация, необходима за доставката на заявените артикули.

 II.3. Права на Шейкър АДВ ООД: 
II.3.1. Шейкър АДВ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването или недостоверността на тези материали и съдържание, които не са коментирани изрично в поръчката;
II.3.2. Гарантира складови наличности към датата на постъпване на поръчката, но не и към датата на постъпване на плащане, ако има забава в такова;
II.3.3. Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
II.3.4. Може да потърси непостъпило плащане според законите на Република България.

II.4. Права на потребителите на сайта shakeradv.com:
II.4.1.  Да получават коректна информация по всички въпроси, свързани с изпълнението на поръчката им;
II.4.2. Да получат заявените артикули в потвърдения срок;
II.4.3. Потребителят има право на доставка на заявената стока на заявения адрес при съответните условия, описани в глава IV, т.1,2,3 и глава III, т. 2.
II.4.4. Клиентът има право да се консултира за интересуващи го и непосочени в сайта продукти или характеристики на продукти на посочените телефони и електронни адреси.
II.4.5. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:
II.4.5.1. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката подлежи на рекламация.
II.4.5.2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по време на заявяване на поръчката.

III. Условия и начини за доставка до клиентски адрес: 
III.1. Допустимият срок за доставка до клиентски адрес е до 10 работни дни за артикули без брандиране. Срокът за доставка започва да тече след постъпване на плащане от страна на клиента, освен ако не е заявено плащане чрез наложен платеж при условията, описани в гл.IV, т.1 от настоящите Условия.
III.2. Доставката на артикули от склад в Пловдив, България се таксува според тарифите на предпочитания от клиента куриер за поръчка под 1200 лв.
III.3. Доставката на поръчки от склад в Пловдив, България на стойност над 1200 лв се поема от Шейкът АДВ ООД.
III.4. Опцията за безплатна доставка не се отнася за артикули от секцията outlet на сайта.
III.5. Преопаковане и съответно нарушаване на опаковката на производителя е допустимо, когато се прави за облекчаване на транспортните разходи или се налага от несъответствие на количеството в поръчката и заявените от производителя опаковки.  

IV. Начини на плащане: 
IV.1. След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока по определения за това ред, Клиентът заплаща стойността обявена в сайта преди доставка по следните начини освен ако не е уговорено друго;
- Наложен платеж – клиентът заплаща дължимата сума на куриера при получаване на стоката до посочен адрес. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка освен при условията на Глава III, т.3. Наложен платеж е възможен само в случаите, когато не е организирана директна доставка до клиентски адрес от склад в Европа. 
- По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката и съответно доставката ако не е на лице обстоятелство по гл. III т.3 от настоящите условия, по посочената банкова сметка.
IV.2. Доставката на стока от склад извън България започва след постъпване на плащане от клиента.  Срокът за доставка започва да тече от датата на банковия превод.  
IV.3. Доставката на стока се стартира след постъпване на плащане от страна на клиента, освен ако избраният начин на плащане е „с наложен платеж“. 

V. Други условия
V.1. Приемането на настоящите Общи условия е равносилно на договор.
V.2.В случай, че някоя от клаузите в настоящите Общи условия, се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи и негови части. Недействителната клауза ще бъде заменена от нормите на закона или установени практики.
V.3. За всички неуредени в настоящото въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
V.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, при зачитане правата и интересите ни на двете страни и съставят споразумение.  При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Пловдив.

Шейкър АДВ гарантира пълна конфиденциалност на данните, необходими за издаване на фактура. Информацията, използвана от сайта не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и е изцяло съобразена с Общия регламент за защита на данните в Европейския съюз, със Закона за защита на личните данни и цялото българско законодателство. Онлайн магазин "shakeradv.com" си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в секция "Новини".

 Бъдете не само наши клиенти, станете наши приятели!
Приятно сърфиране в нашия сайт! 

Свържетесе с нас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия