Условия за ползване на сайта

Добре дошли на сайта ни!
Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на данните в Европейския съюз, бихме искали да Ви уведомим, че информацията, която ще съдържа Вашият профил, има за цел само и единствено да даде възможност за комуникация между Вас и "Шейкър АДВ" ЕООД  в случай на поръчка. "Шейкър АДВ " ЕООД декларира, че информация от потребителските акаунти не се използва и няма да бъде предоставяна на трети лица или оргнизации, освен в случай на поискване от правозащитните органи.

I. Общи условия:

     I.1. Дружество "Шейкър АДВ "ЕООД е регистриран по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление ул. "Рогошко шосе "6,  гр.Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 115691261;

     I.2. "Шейкър АДВ " ЕООД гарантира, че има правата да внася и разпространява продуктите, които предлага на сайта www.shakeradv.com;

     I.3. www.shakeradv.com е уебсайт за продажба на публикуваните в него стоки;

     I.4. Продажбата и съответно покупката на единични бройки е възможна само след потвърждение от наш представител;

     I.5. Мострите се заплащат. Цените на мострите се приспадат при последваща поръчка или стойността им се възстановява след връщане на мострите;

     I.6. Използването на информация и услуги от настоящия сайт се счита за съгласие с посочените  клаузи в настоящите условия за ползване на сайта;


 II. Права и задължения на страните

II.1. "Шейкър АДВ "ЕООД се задължава:
    II.1.1. Да гарантира, че предоставената от Kлиента информация няма да бъде използвана за друго, освен фактуриране, проследяване и доставка на поръчки на Kлиента;
    II.1.2. Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката , при наличие на форсмажорни обстоятелства;
    II.1.3. Да достави в срок заявената за покупка стока или услуга;
    II.1.4. Да полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги максимално вярна и актуална;  
    II.1.5. Да не предоставя данни от клиентски профили, до които има достъп, на трети лица или организации, освен в случай на поискване от страна на правните органи в Република Българя;

II.2. Клиентът се задължава:
   II.2.1. Да предостави актуална информация за регистрация на юридическо или физическо лице, необходима за изготвяне на търговски и финансови документи;
   II.2.2. Да посочи коректна информация, необходима за доставката на заявените артикули;

II.3. Права на потребителите на сайта www.shakeradv.com;
   II.3.1. Да получават коректна информация по всички въпроси, свързани с изпълнението на поръчката им;
   II.3.2. Да получат заявените артикули в потвърдения срок;
   II.3.3. Потребителят има право на доставка на заявената стока на заявения адрес при съответните условия, описани в глава IV, и глава III ;
   II.3.4. Клиентът има право да се консултира за интересуващи го и непосочени в сайта продукти или характеристики на продукти на посочените телефони и електронни адреси.
   II.3.5. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:

     Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката подлежи на рекламация;

     Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по време на заявяване на поръчката;

III. Условия и начини за доставка до клиентски адрес: 

  III.1. Допустимият срок за доставка до клиентски адрес е до 10 работни дни за артикули без брандиране. Срокът за доставка започва да тече след постъпване на плащане от страна на клиента, освен ако не е заявено плащане чрез наложен    платеж при условията, описани в гл.IV, т.1 от настоящите Условия;
  III.2. Доставката на артикули от склад в гр.Пловдив се таксува според тарифите на предпочитания от клиента куриер за поръчка под 5000лв. без ДДС;
  III.3. Доставката на поръчки на стойност над 5000лв. без ДДС  се поема от "Шейкър АДВ" ЕООД;
  III.4. Доставката на стока от склад извън България започва след постъпване на плащане от клиента. Срокът за доставка започва да тече от датата на банковия превод;

  III.5. Доставката на стока се стартира след постъпване на плащане от страна на клиента, освен ако избраният начин на плащане е „с наложен платеж“. 


IV. Начини на плащане: 

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока по определения за това ред, Клиентът заплаща по един от следните начини: 
  Наложен платеж – клиентът заплаща дължимата сума на куриера при получаване на стоката до посочен адрес. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка освен при условията на Глава III .Наложен платеж е възможен само в случаите, когато не е организирана директна доставка до клиентски адрес от склад в Европа;
  По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката и съответно доставката ако не е на лице обстоятелство по гл. III т.3 от настоящите условия, по посочената банкова сметка;

V. Други условия:

V.1. Приемането на настоящите Общи условия е равносилно на договор.

V.2.В случай, че някоя от клаузите в настоящите Общи условия, се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи и негови части. Недействителната клауза ще бъде заменена от нормите на закона или установени практики;

V.3. За всички неуредени в настоящото въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България;

V.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, при зачитане правата и интересите ни на двете страни и съставят споразумение; 


"Шейкър АДВ " ЕООД гарантира пълна конфиденциалност на данните, необходими за издаване на фактура. Информацията, използвана от сайта не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и е изцяло съобразена с Общия регламент за защита на данните в Европейския съюз, със Закона за защита на личните данни и цялото българско законодателство. 

Свържетесе с нас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия